Vergoedingen

Met de meeste grote zorgverzekeraars zoals Menzis, Anderzorg, Achmea, VGZ en CZ, hebben wij contracten afgesloten zodat de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat. Afhankelijk van uw polis wordt dan de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Eventueel kunnen wij u daar verder over informeren.

Garantie
De behandelovereenkomst tussen tandarts en patiënt is een inspanningsovereenkomst. Dit houdt in dat er geen garantie gegeven kan worden op het resultaat van behandelingen. In voorkomende gevallen zal een passende coulanceregeling worden getroffen.

Klachten? Doe gerust uw mond open!
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons weten! Vraag ons om een verhelderend gesprek. De tandarts kan dan mogelijk nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier heeft gedaan; we zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing.

Logo_NMT Komen we er samen toch niet uit, dan kunt u persoonlijk advies of informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Het TIP is alleen telefonisch bereikbaar: 0900-202 5012 (€ 0,15 ct. per minuut).
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Meer informatie over deze regeling kunt u opvragen bij de NMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

Overige informatie

allesoverhetgebitOp de website www.allesoverhetgebit.nl vindt u allerlei informatie over mondgezondheid, tarieven, vergoedingen, verzekeringen en alles over de tandartspraktijk.

Comments are closed.